Obligacje korporacyjne

Obligacje to papiery wartościowe stanowiące formę pożyczki o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, którego udzielają nabywcy obligacji (obligatariusze), mogą nimi być osoby prywatne, instytucje finansowe (jak firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa emerytalne itd.) lub inne firmy przedsiębiorstwom. Emisja obligacji umożliwia Emitentowi zaciągnięcie pożyczki, przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej lub długotrwałych przedsięwzięć inwestycyjno-rozwojowych. Jest jedną z ciekawszych form finansowania, stanowi bowiem alternatywne rozwiązanie dla kredytów bankowych a możliwość elastycznego formułowania warunków emisji, jest jej niewątpliwym atutem.

Obligacje korporacyjne to korzystna oferta lokowania nadwyżek i atrakcyjne oprocentowanie. Sprawdź kto emituje obligacje korporacyjne w Polsce.

Zapraszamy do skorzystania z oferty Copernicus Securities S.A.

Dla kogo obligacje?

Odbiorcą może być zarówno podmiot gospodarczy poszukujący zewnętrznych źródeł finansowania jak również inwestor szukający zarobku bezpieczniejszego niż akcje spółek giełdowych i ciekawszego niż lokata bankowa.

Copernicus Securities SA oferuje pełny zakres usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji:

Skuteczne lokowanie nadwyżek

Inwestycje w obligacje korporacyjne stanowią ciekawą alternatywę dla Klientów pragnących inwestować posiadane nadwyżki finansowe w instrumenty o zróżnicowanym poziomie ryzyka, dające atrakcyjne stopy zwrotu.

Obligacje można kupować na rynku pierwotnym (bezpośredni zakup od emitentów domu maklerskiego) lub wtórnym (giełda lub obrót pozagiełdowy). Najbardziej popularny sposób to kupno bezpośrednio od emitenta poprzez dom maklerski, będący oferującym, sprzedaż ta jednak trwa bardzo krótko i  może być kierowana do określonej grupy podmiotów. Alternatywę stanowi rynek wtórny - Catalyst. Transakcje na Catalyst zawierane są po cenie rynkowej, która uzależniona jest od wartości nominalnej obligacji i wysokości gwarantowanych odsetek.

Podstawową przewagą posiadania obligacji nad instrumentami rynku pieniężnego (jak fundusze pieniężne, bony skarbowe) jest to, że generują one strumień regularnych dochodów, które są znacząco wyższe. Dodatkowo, ponieważ obligacje charakteryzują się znacznie mniejszą zmiennością cen niż to jest w przypadku akcji, umożliwiają zmniejszenie ogólnego ryzyka inwestycyjnego.

Organizacja emisji obligacji

Rozważając możliwość pozyskania kapitału inwestycyjnego poprzez emisje długoterminowych papierów dłużnych, należy zastanowić się nad zaletami i wadami takiego rozwiązania.

Istotną korzyścią pozyskania kapitału poprzez emisje obligacji  jest możliwość ustalenia przez przedsiębiorstwo wysokości odsetek od pożyczanego kapitału. Emitent samodzielnie również ustala wartość emisji, termin zwrotu kapitału wraz z odsetkami (termin wykupu) oraz terminy wypłaty odsetek.

Bardzo ważnym elementem klasyfikującym przedsiębiorstwo, jako potencjalnego emitenta jest jego kondycja finansowa i zdolność do obsługi zadłużenia w całym okresie finansowania. Powodzenie emisji zależy od zainteresowania inwestorów kupnem wyemitowanych papierów wartościowych, dlatego też przedsiębiorstwo powinno określić dobre prognozy finansowe i perspektywy rozwoju.

Mimo opłat za emisję, jest to tańszy sposób pozyskiwania kapitału niż tradycyjny kredyt inwestycyjny. Koszty emisji są natomiast ustalane indywidualnie.

Zajmujemy czołowe miejsca na rynku obligacji

Copernicus Securities SA jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych, plasując się w czołówce niebankowych instytucji finansowych organizujących emisje obligacji korporacyjnych. Do końca lipca bieżącego roku przeprowadził 75 emisji obligacji korporacyjnych, na łączną kwotę ok. 1,5 mld zł.

Klientami Copernicus Securities SA byli m.im – MW Trade, Masterlease, Organika, KRUK, UWI Inwestycje, Integer.pl, i wielu innych. Największa, przeprowadzona za pośrednictwem domu maklerskiego emisja przyniosła środki w wysokości 534 mln zł.

Stawiamy na fachowość i rzetelność. Błyskawicznie reagujemy na potrzeby naszych Klientów. Wyróżniają nas nie tylko doświadczenie i zdobyte uprawnienia, ale ogromne zaplecze autorskich rozwiązań oraz przejrzyste zasady współpracy.

Get Adobe Flash player
Żeby prawidłowo oglądać serwis obligacje.copernicus.pl zainstaluj Flash Player 10 i włącz JavaScript w Twojej przeglądarce interentowej.